TDB ®  
               Rese- och TuristDataBasen
  

Resurs_logga
TDB® ägs och drivs av Resurs för resor och turism i Norden AB
070 542 35 60 - www.turism.se

hr

  HEM   VAD ÄR
TDB
  HISTORIK   PRESS-NYHETER   KONTAKT   KUNDER   PRODUKTER & TJÄNSTER
  
TDB

Rese- och TuristDataBasen, TDB, var en marknadsundersökning om svenskarnas resvanor. TDB startade 1989 och producerades fram till maj 2014. Fem kvällar i veckan, året om, intervjuas cirka 100 slumpmässigt utvalda svenskar om sina resvanor. Detta innebär minst 2 000 intervjuer per månad och 24 000 per år. Idag görs en mindre omfattande undersökning, Resebarometern.

Det finns data på nästan en halv miljon resor i TDB uppdelat på fritids- och arbetsresor, Sverige- och utlandsresor, övernattnings- och dagresor. För varje resa finns omfattande fakta, exempelvis färdsätt, boendeform, syfte med resan, spenderade pengar under resan, bokningssätt, resmål och mycket annat.TDB statistik om svenskarnas fritidsresor och arbetsresor i Sverige och till utlandet