TDB ®  
               Rese- och Turistdatabasen
  

Resurs_logga
TDB® ägs och drivs av Resurs AB
08-559 232 40 - www.resursab.se

hr

  HEM   VAD ÄR
TDB
  HISTORIK   PRESS-NYHETER   KONTAKT   KUNDER   PRODUKTER & TJÄNSTER
  
TDB

Rese- och Turistdatabasen, TDB, är en löpande marknadsundersökning om svenskarnas resvanor. TDB startade 1989. Fem kvällar i veckan, året om, intervjuas cirka 100 slumpmässigt utvalda svenskar om sina resvanor. Detta innebär minst 2 000 intervjuer per månad och 24 000 per år.

Det finns data på nästan en halv miljon resor i TDB uppdelat på affärs- och fritidsresor, Sverige- och utlandsresor, övernattnings- och dagresor. För varje resa finns omfattande fakta, exempelvis färdsätt, boendeform, syfte med resan, spenderade pengar under resan, bokningssätt, resmål och mycket annat.TDB statistik om svenskarnas turistresor och affärsresor i Sverige och till utlandet